Skimmerski tip bazena ima površinu vode nižu u odnosu na plažu. Način obrade vode je sličan efektu rijeke s ciljem čišćenja površine vode, tj, voda iz mlaznica ispire površinu vode koja utječe u otvor na jednoj bočnoj stranici školjke (tzv. skimmer), najčešće u smjeru duže osi bazena. Konstrukcija bazena, strojarnice i instalacija je vrlo jednostavna, te ne zahtijevaju nikakvu dodatnu opremu i radove, a bazen može funkcionirati samo uz najosnovniju opremu koja uključuje filter, pumpu, skimmer, elektroupravljački ormarić, mlaznice i podni usis. Održavanje je jednostavno i jeftinije u odnosu na preljevni tip bazena zbog manje opreme, veličine, količine vode, a nije potreban ni stručno osposobljeni kadar. Možemo zaključiti da je cijena izgradnje i održavanja u konačnici relativno niža u odnosu na preljevni tip bazena.